Mana TiritiHonourable Relationships

He maha ngā kaupapa e whaitake ana kia hangai ki ngā whanonga pono o te Tiriti o Waitangi me te mana motuhake o te iwi Māori.

Ko ngā take pēra ki ngā whakaritenga whare, te haumarutanga o te kainga, te ahuwhenua, te whakawhānake hāpori me ngā rohe taurikura. Koinei ētahi o ngā kaupapa pāhekoheko kia whakamanawatia ai i ngā āhuatanga katoa o ēnei kaupapa. Ki te whakamana i ngā ahuatanga katoa o Te Tiriti i roto i ngā kaupapa rerekē e hāngai ana ki ngā kaupapa here whare me te whai māramatanga mo ngā aituā whare, he tūranga whakawhāiti tā te Māori ki ēnei tatūnga kia whai ora ai te iwi whānui.
Me āhukahukatia ai a Aotearoa whānui ki te mahurangi o te noho whare me ōna anganga katoa hei tika tūāpapa, ka kokomo ai te mauri ki te ahurea, te tuakiri, me te whanaungatanga o te Māori ki te whenua. Ka whakapūmau i te whakaaro i te whakamaurutanga o te kainga, ōtira, hei raukura whakamana mo Ngai Māori katoa.

English