Kāinga Tahi, Kāinga Rua

Phase 2 research programmes: UIKI - Urban intergenerational Kāinga Innovations | He Kāinga Pai Rawa - Kaumātua and intergenerational housing needs | Growing Papakāinga into the Future | Huaki – Uncovering the numbers to empower Māori | Poipoia Te Kākano Kia Puāwai
Phase 1 research programmes: Te Manaaki o te Marae: The role of marae in the Tāmaki Māori housing crisis | Toitū te Kāinga, Toitū te Ora, Toitū te Tangata | Kāinga Tahi, Kāinga Rua – Building Diverse Māori Housing Solutions